Home

Nieuws

Programma week 25, 8 april t/m 13 april 2019

 

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 22 maart houden we weer onze Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 19.30uur.

De onderstaande agenda zal worden gehanteerd:

 1. Opening
 2. Verslag van de vorige vergadering en Actielijst
 3. Verslag van de kascommissie
 4. Benoeming nieuw lid kascommissie
 5. Financieel verslag 2018
 6. Vaststellen begroting 2019
 7. Verslag jeugdcommissie
 8. Verslag wedstrijdcommissie
 9. Verslag kantinecommissie
 10. Verslag onderhoudscommissie
 11. Voordracht bestuur benoeming erelid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2018 zijn op te vragen via info@tvyerseke.nl.

Nieuwsgierig naar onze activiteiten?

» Nieuws archief