Nieuws

Sponsorverzoek

De renovatie van onze kantine is door de inzet van veel van onze leden nu al zeer geslaagd. Ook financieel is het zeker binnen de perken gebleven. Toch zou het de commissie helpen als er nog een financiële injectie wordt gegeven om de puntjes op de bekende ‘i’ te kunnen plaatsen en heeft zij dit ludieke sponsorverzoek bedacht. Wij willen jullie vragen of je bereid zijn een stoel, barkruk of tafelblad te sponsoren. Die stoel, barkruk of tafelblad wordt dan niet je eigendom, maar is voor algemeen gebruik. Wij zijn op zoek naar

5 tafelbladsponsoren voor ieder € 50,-

25 stoelsponsoren voor ieder € 35,- 

14 barkrukkensponsoren voor ieder € 45,-.

Tot slot doen we voor de vernieuwing van de bar een beroep op een aantal leden om gezamenlijk € 245,- te sponseren.

Wat krijg je er voor terug? Natuurlijk langjarige dankbaarheid om je gulle gebaar en als tastbare herinnering naamsbekendheid door vermelding op een sponsorbord dat een plaats in de kantine krijgt.

Hoe willen we dit gaan doen?

Heb je interesse, draag je de vereniging een warm hart toe en ben je tot een sponsorbijdrage bereid, maak dit dan kenbaar door een mailbericht naar info@tvyerseke.nl of door het invullen van een intekenlijst tijdens de officiële opening / Algemene Ledenvergadering van 2 maart a.s.

Het aantal objecten is beperkt, dus de toewijzing is per ontvangstdatum van de inschrijving. Daarna ontvang je vanzelf bericht over toewijzing en wijze van betaling.

 

 

« Terug

» Nieuws archief