Sponsoring TV Yerseke

Sponsoring T.V. Yerseke 

De tennisvereniging Yerseke bestaat sinds 1979. Begonnen op twee gravelbanen en zonder clubgebouw groeide de club in het begin van de tachtiger jaren al snel uit tot een grote vereniging met ruim driehonderd leden. Er werd zelfs een ledenstop ingesteld. Er kwam een nieuw clubhuis met kleedgelegenheid in 1984 en er werden twee gravelbanen aan het complex toegevoegd. In de negentiger jaren nam het ledental af. Mede door een actief jeugdbeleid groeide de vereniging daarna weer. Op dit moment heeft T.V. Yerseke ongeveer 220 leden, waarvan 60 jeugdleden.


In 2001 werden de eerste twee banen voorzien van verlichting en werden door sponsoring de financiële mogelijkheden uitgebreid. In 2004 vierden we op grootse wijze het 25-jarig bestaan met o.a. een spraakmakende feestavond als afsluiting. In 2007 werden ook de banen 3 en 4 van verlichting voorzien.
Blikvanger is het open toernooi, dat in 2004 voor het eerst werd georganiseerd. Door de professionele opzet was het al direct spraakmakend in de regio en een zeer succesvolle toevoeging aan de activiteiten van de club. Met herenteams,  mix teams, damesteams, 55+ teams  en jeugdteams is  T.V. Yerseke zeer actief in de diverse competities.
 
In 2014 is het tennispark grondig gerenoveerd. Met 4 all weather banen kunnen we nu vrijwel het jaar rond tennissen. Daardoor zijn de tennismogelijkheden voor onze leden enorm verbeterd.  Met hulp van vele vrijwilligers in bestuur, commissies, sponsors en daarbuiten wil de T.V. Yerseke de komende jaren een sportieve, gezellige vereniging blijven waar het voor ieder aangenaam vertoeven is en waarbij vooral ook de jeugd de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen. Met name voor die doelgroep durven en willen we extra inspanningen verrichten.
Dit wordt mede ook mogelijk gemaakt door u als sponsor en zijn u erg dankbaar dat u de club wilt steunen.  


Wij hebben een keuzemogelijkheid voor u als sponsor.  Op het inschrijfformulier kunt u uw keus maken. Ook kunt u een email sturen naar info@tvyerseke.nl

Een sponsorcontract heeft een looptijd van 3 (kalender)jaren. Als u de overeenkomst na die periode van 3 jaar niet wilt verlengen kunt u dat uiterlijk 1 december van het laatste contractjaar aangeven. Zonder bericht wordt de overeenkomst stilzwijgend steeds voor een jaar verlengd.

Wij hebben u als sponsor hard nodig en zijn u erg dankbaar dat u de club wilt steunen.           

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Sponsorcommissie T.V. Yerseke

David Bakker             tel: 06-3087 1781
Theo Elzinga             tel: 06-3893 1332

Sponsoring-TV-Yerseke