Gastvrijheid Tennisvereniging Yerseke

Tennislogo 2015

 

Onze vereniging zet zich in om het onze leden zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dat houdt in dat we moeten zorgen voor een accommodatie die modern is en aan de eisen van deze tijd voldoet en ook dat de organisatie vlekkeloos verloopt. Ook zorgen we voor trainings- en competitiemogelijkheden. Speerpunt is de jeugdontwikkeling. 

Vanuit het bestuur zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om nog meer jeugdleden te laten tennissen, ook in competitieverband en zo nodig of zo mogelijk in samenwerking met andere buurtverenigingen.

We beseffen dat het niet voor iedereen is weggelegd om de jeugdteams te begeleiden, maar onderkennen wel dat gastvrijheid bepaalt of een ouder, begeleider, chauffeur onze vereniging als prettig ervaart.

Dat brengt met zich mee dat we transparant zijn in de begeleiding van onze jeugd, door ze tijdens competitiedagen voor aanvang van de wedstrijden kennis te laten maken met hun tegenstanders en dat na afloop de hand wordt geschud. Onze jeugd en hun tegenstanders zullen op de baan zelf hun mogelijke geschillen moeten zien op te lossen en samen komen tot een sportief einde van een wedstrijd. Lukt dit niet, dan wordt er door de begeleiding ingegrepen.

De jeugdcommissie krijgt budget om de organisatie van competitiedagen financieel te realiseren. Alle competitieteams hebben toegang tot de kantine en mogen de kantinefaciliteiten gebruiken. De consumptieprijzen staan op een aanvaardbaar niveau en ook de vriezer is gevuld. Vanuit het jeugdbudget is het mogelijk om onze gasten koffie of thee aan te bieden. Voor de jeugdleden zelf is siroop beschikbaar. Als er weinig begeleiders zijn is de keuze tussen senseo of een pot koffie een inschatting die per keer kan verschillen. Wij willen het eigen gebruik registreren, omdat dit inzicht geeft in de kosten van competities. Dit wordt ook daadwerkelijk met de jeugdcommissie verrekend. De jeugdcommissie heeft budget voor dit eigen gebruik en haar andere activiteiten beschikbaar. Voor het registreren is een formulier beschikbaar dat op de kassa ligt.

Als er naast de begeleiding van de spelers andere mensen komen kijken, die ook behoefte hebben aan een kopje thee of koffie dan is dat uiteraard mogelijk. Dit betekent dat er kantine-opbrengsten zijn. Van die opbrengsten houden we in de regel een marge over, die we weer in kunnen zetten voor onze leden.

De jeugdgastvrijheid voorziet in een vriendelijke ontvangst waarbij onze spelers en hun tegenstanders met elkaar kennismaken. Begeleiding krijgt een aantal consumpties uit het budget van de jeugdcommissie. Bij het aanbieden van snacks en andere consumpties die we zelf in voorraad hebben wordt uit die voorraad geput, in de kantinekas betaald of op het formulier geregistreerd. Hierdoor houden we uitgaven beheersbaar, tonen we onze gastvrijheid en doen onszelf niet tekort.