Home

Nieuws

vanaf 21 mei weer een stapje verder

Verruiming van de tennismogelijkheden

Er mogen weer vier personen op een baan. Houd bij het wisselen etc. de afstand van 1,5 meter in gedachte en handel daar ook naar!
Het terras en het clubhuis blijven vooralsnog gesloten. Het is dus alleen toegestaan om een partijtje te spelen en daarna direct weer naar huis te gaan. Doe dus je tenniskleding thuis aan en maakt geen gebruik van de (kleed) accommodatie en/of toiletten op de tennis. 
Neem je verantwoordelijkheid en toon respect voor de afspraken en spelregels die we met zijn allen moeten hanteren en naleven.

Toegang en reservering

We hebben het reserveringssyteem aangepast, zodat de speeltijd in het dubbelspel 75 minuten bedraagt.
Gebleken is dat de afgelopen periode dubbele tijden (achter elkaar) zijn gereserveerd door dezelfde leden, waardoor zij een dubbele speeltijd hadden. Gelukkig is dat niet ten koste van andere leden gegaan.
Het wordt nu nog ingewikkelder in het reserveringssysteem. Enkelspel 45 minuten en dubbelspel 75 minuten behoeven ook de aandacht van de gebruikers van dat moment onder het motto 'tijd is tijd'. Gun een ander ook zijn of haar speeltijd en houd rekening met elkaar bij het reserveren en ook bij het einde van je speeltijd, zeker als anderen de baan ook hebben gereserveerd. Dit kan je op de reserveringsapp zien.
Ga ook NIET tennissen als je niet hebt gereserveerd.

Het eerste lichtpuntje

Corona-versoepelingsmaatregelen

De gemeente is coördinator en toezichthouder in de versoepeling van de Coronamaatregelen. Deze versoepeling heeft betrekking op het verantwoord sporten van kinderen tot en met 12 jaar en jeugd tot en met 18 jaar. Doel van de maatregelen is om zoveel mogelijk jongeren onder specifieke omstandigheden aan het sporten te krijgen, omdat dit goed is voor de fysieke en geestelijke gezondheid.

Naast het feit dat de gemeente toezichthouder is, is het ook een gegeven dat bij het openstellen van de tennisbanen er een verantwoordelijk toezichthouder vanuit de tennis moet zijn. Als bestuur hebben we de volgende zaken besloten:

 1. vrije toegang, ook voor jeugdleden, is NIET toegestaan.
 2. Tennislessen worden weer opgestart. TOZ is hierover geïnformeerd en hanteert de instructies van KNLTB, NOC/NSF en de voorschriften van de RIVM. Je krijgt van TOZ bericht zodra wordt gestart.
 3. In samenwerking met TOZ gaan we een aantal keren een proefles of inloopmiddag/ - avond organiseren.
 4. Bij het betreden van de tennisbanen is links een looproute voor de jeugd tot en met 18 gemaakt en rechts een looproute voor kinderen tot 12 jaar.
 5. Jeugd tot en met 18 jaar maakt gebruik van de banen 1 en 2, gaat via de zijkant de banen op en via de hoofdtoegang er weer vanaf.
 6. Kinderen tot en met 12 jaar lopen via het terras naar de ingang van de banen 3 en 4 bij de oefenkooi. De banen worden via de normale ingang verlaten, waar je via het terras naar de uitgang gaat.
 7. Vermenging van de leeftijdsgroepen is niet toegestaan.
 8. De toegang tot kantine, kleedlokalen en toiletten blijft gesloten.
 9. Ouders/verzorgers zijn NIET welkom op het terrein, dus ook niet op het terras. Zij kunnen de kinderen bij het buitenhek brengen.

De fietsen worden gestald op de autoparkeervakken aan de kant van de tennisbanen (dus NIET tegen het hekwerk van de voetbal!)

Veiligheid- en hygiëneregel voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 gr C) en/of benauwdheids-klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de tennis vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Wa je handen me water en zeep voor e nna bezoek van de sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de tennis;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de tennis en ga direct daarna naar huis.

Contributie 2020 en Algemene Ledenvergadering 13 maart 2020

Bijzonder bestuursbesluit (april 2020)

De komende tijd zal er geen Algemene Ledenvergadering georganiseerd kunnen worden vanwege de overheidsmaatregelen in de bestrijding van het coronavirus.
De kascommissie heeft op 3 maart 2020 het jaarverslag en exploitatierekening inclusief het Open Toernooi en de kantine-exploitatie, van 2019, de balans per 31 december 2019 en het afschrijvingenoverzicht bekeken. Er zijn vragen of opmerkingen ontstaan die tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken hadden moeten worden.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 18 april 2020 besloten om de jaarcijfers 2019 en het jaarverslag 2019 vast te stellen. Indien je als lid van de tennis bezwaar hebt tegen dit besluit, dan word je verzocht dit bezwaar gemotiveerd en binnen 14 dagen na het uitkomen van deze nieuwsbrief kenbaar te maken via een mail aan info@tvyerseke.nl 

 

Beste leden,

Een nieuw jaar met nieuwe sportieve uitdagingen, maar vooral sportief plezier door elkaar op te zoeken en gebruik te maken van de banen. Dit jaar worden er geen nieuwe tennispasjes verstrekt. De bestaande passen blijven geldig en kunnen onverminderd gebruikt worden om toegang te krijgen tot de tennisbanen en kleedlokalen.

Binnenkort ontvang je een nieuwsbrief met uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, die we houden op 13 maart 2020.

Voor die tijd zul je een bericht ontvangen om de contributie weer te voldoen. De KNLTB brengt ons de contributieafdrachten met als peildatum 01-02-2020 in rekening. We hebben de contributies dus nodig om aan onze verplichtingen te voldoen. Stop je met tennissen, meld dit dan via deze website - ledenadministratie - wijzigingen doorgegeven. Bij afmelding in 2020 wordt de KNLTB afdracht nog wel bij je rekening gebracht. 

Nieuwe jeugdleden: LET OP... je vader of moeder of voogd dient een aanmeldingsformulier te tekenen, waarmee zij verklaren in te stemmen met je lidmaatschap!

Lees meer »

» Nieuws archief